Opšti uslovi kupovine

1.REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu proizvoda.
Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune osnovne lične podatke, a u vezi sa tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost Coffee Cake-u da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.
Coffee Cake u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i nad njima se primenjuje Politika privatnosti ličnih podataka.
Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Coffee Cake-u neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

 

2.CENE

Cene Proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima)

 

4. Pravo kupca/potrošača na “odustanak od ugovora/kupovine”

Garancija za sve artikle iz naše ponude važi do dana isteka roka upotrebe, utisnutog na deklaraciji proizvoda.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka roka upotrebe, što se potvrđuje dokazom o kupovini .

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i bezbedan za humanu ishranu.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će biti upotrebljiv do isteka roka za upotrebu ukoliko potrošač/kupac bude proizvod držao u skladu sa datim uputstvom za držanje proizvoda.

 

5. ZAKONSKAODGOVORNOST ZA NESAOBRAZNOST ROBE

Poštovani potrošači za naše kupljene proizvode preko interneta imate pravo da iste reklamirate ukoliko nije saobrazna ugovoru o prodaji. To podrazumeva da po prijemu proizvoda u Vašoj državini ukoliko isti nije saobrazan u ugovoru , imate pravo da od nas zahtevate u reklamacionom postupku zamenu nesaobraznog proizvoda ili raskid ugovora – povraćaj novca.

Sve troškove saobražavanja proizoda po ugovoru snosimo mi kao trgovci. Takodje u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda preuzimamo zakonsku obavezu tereta dokazivanja nesaobraznosti proizvoda.

 

6. REKLAMACIJA ROBE

Poštovani potrošači, kupljenu našu robu koja nije saobrazna možete reklamirati na našoj internet stranici www.coffeeshop.rs putem mail-a evgeniou.grains@gmail.com ili telefona +31691117849.

Navedenu reklamaciju možete podneti uz račun o kupovini.Vaša reklamacija biće zavedena u knjizi primljenih reklamacija koju vodimo za našu internet prodaju.

O prijemu reklamacije bićete blagovremeno obavešteni pod kojim je brojem zavedana Vaša reklamacija.

Po prijemu reklamacionog zahteva bićete bez odlaganja , a u roku od 8 dana obavešteni u pisanom ili elektronskom obliku , o odluci o relamaciji.Ukoliko Vaša reklamacija bude prihvaćena ista će se rešiti u roku od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije u skladu sa odlukom i predlogom navedenim u odluci reklmacije.

Ukoliko prihvaćenu reklamaciju iz objektivnih razloga ne možemo sprovesti u roku koji je dogovoren, obavestićemo Vas o prouženju roka iz razloga što nam je potrebna Vaša saglasnost radi produženja istog.

Nemogućnost da dostavite ambalažu robe, ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje i otklanjanja nesaobraznosti reklamirane robe.

0
0 item
Pogledaj Korpu
Empty Cart